MGniew@PWr

Grafika komputerowa i komunikacja człowiek komputer

W sprawach związanych z kursem proszę rozpoczynać tytuł maila od znacznika [GK].


Laboratorium

Lab1 :: Wprowadznie i organizacja zajęć

Lab2 :: Podstawy OpenGL

Lab3 :: Modelowanie obiektów 3D

Lab4 :: Interakcja z użytkownikiem, transformacje wierzchołków

Lab5 :: Oświetlenie scen

Lab6 :: Teksturowanie obiektów

Lab7 :: Potok graficzny oparty o shadery

BONUS2