MGniew@PWr

Systemy operacyjne 2

W sprawach związanych z kursem proszę rozpoczynać tytuł maila od znacznika [SO2]. Autorem poniższych instrukcji jest Szymon Datko.


Wykład

Wyk1 :: Niepełne wprowadzenie do zawiłości Basha


Projekt

P1 :: Wprowadzenie i organizacja zajęć


Laboratoria

Lab1 :: Wprowadzenie i organizacja zajęć

Lab2 :: Podstawy skryptów powłoki Bash

Lab3 :: Operacje na dowiązaniach

Lab4 :: Program find

Lab5 :: Przetwarzanie potokowe

Lab6 :: Program awk

Lab7 :: Wyrażenia regularne