MGniew@PWr

Inżynieria Obrazów

W sprawach związanych z kursem proszę rozpoczynać tytuł maila od znacznika [IOb].


Laboratoria

Lab1 :: Wprowadznie i organizacja zajęć

Lab2 :: Wprowadzenie do języka Python

Lab3 :: Programowe przetwarzanie obrazów

Lab4 :: Implementacja formatów graficznych

Lab5 :: Elementy steganografii w obrazach

Lab6 :: Odwzorowywanie kształtów w zbiór pikseli

Lab7 :: Implementacja metody śledzenia promieni

Zadanie dodatkowe (do 26.06.2023, pół oceny w górę)

W zadaniu drugim chodzi o znalezienie tajnej wiadomości.