MGniew@PWr

Akceleracja obliczeń w przetwarzaniu danych

W sprawach związanych z kursem proszę rozpoczynać tytuł maila od znacznika [AO].


Projekt

Przykładowe tematy

 1. Równoległa wersja problemu komiwojażera.
 2. Zadanie szeregowania zadań – rozwiązanie np. za pomocą metody tabu-search, równoległa wersja.
 3. Równoległa wersja algorytmu generacji planu zajęć (school timetabling problem, class-teacher timetabling problem).
 4. Generacja scen metodą ray-tracing – równoległa wersja algorytmu.
 5. Stworzenie animacji złożonej z klatek renderowanych za pomocą metody ray-tracing.
 6. Generacja fraktala, animacja pozwalająca na obserwację fraktala w zwiększonej skali (zoom in).
 7. Równoległa wersja algorytmu kompresji fraktalnej.
 8. Filtracja fraktalna obrazu (odszumianie obrazu na podstawie wymiaru fraktalnego punktów obrazu) – wersja równoległa.
 9. Faktoryzacja dużej liczby metodą ‘brutalnej siły’ - rozłożenie zadanej liczby na czynniki bądź stwierdzenie, że liczba jest pierwsza. Badanie skalowalności programu.
 10. Testowanie czy zadana liczba naturalna jest pierwsza (np. z wykorzystaniem małego twierdzenia Fermata lub testu Millera-Rabina – obie te metody są probabilistyczne; może inne metody).
 11. Równoległe zadanie klasteryzacji hierarchicznej wielowymiarowych danych.